ตรวจสุขภาพ หมา-แมว ฟรี กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

เนื่องใน”วันสัตวแพทย์ไทย” 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสัตวแพทยสภา ร่วมกันจัดงาน”วันสัตวแพทย์ไทย” 4 สิงหาคม 2562 สานพลังผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มีจิตอาสา ในสถานพยาบาลสัตว์ของภาคเอกชนและภาครัฐทั่วประเทศรวม 201 แห่ง ตั้งเป้าหมายให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวม 5,000 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการตรวจสุขภาพสัตว์รวม 25,000ตัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับเครือข่ายที่จัดงานวันสัตวแพทย์ไทยได้แก่ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก บางพระ ชลบุรี อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกรักษาสัตว์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมจำนวน 201 แห่ง ในการให้บริการทำหมัน ตรวจสุขภาพ ในช่วงระหว่างวันที่ 4-12 สิงหาคม 2562 เจ้าของสัตว์สามารถพาสุนัขและแมวของท่าน ไปรับบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หรือผ่าตัดทำหมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านท่านที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://vetservice.dld.go.th/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/80-info-graphic-2/286-2562-4-12-2562