อาการแพ้อาหารในแมว

บางครั้งที่น้องแมวถ่ายเหลว สาเหตุอาจไม่ได้มาจากภาวะอาหารเป็นพิษเสมอไป เพราะอาการถ่ายเหลวในน้องแมวมีหลายสาเหตุ ทั้งการเปลี่ยนอาหารทันที หรือทางเดินอาหารติดเชื้อ และรวมไปถึงภาวะแพ้อาหารด้วย

โดยทั่วไปในรายที่อาหารเป็นพิษ ลักษณะของอุจระอาจเหลว มีฟอง ถ่ายเป็นน้ำพุ่ง หรืออาจมีอาเจียนร่วมด้วย แต่สำหรับน้องแมวที่ถ่ายเหลวเพราะแพ้อาหารจะแสดงอาการดังต่อไปนี้

น้ำหนักลดลง

น้องแมวอาจจะกินอาหารได้ตามปกติ แต่น้ำหนักลดลง

มีอาการคัน

ผื่นแดง ขนร่วงร่วมด้วยในบางราย

ถ่ายเหลวเรื้อรัง

ลักษณะอุจจาระนิ่มเหมือนโยเกิร์ต ในรายที่เป็นรุนแรงอาจพบอุจจาระปนเลือดได้

แนวทางการรักษา

การถ่ายเหลวจากการแพ้อาหาร หากอาการไม่รุนแรงมาก เพียงแค่เปลี่ยนอาหารประกอบการรักษาโรคแพ้อาหาร ก็สามารถแก้ไขปัญหาถ่ายเหลวจากภาวะแพ้อาหารได้

แต่ในรายที่รุนแรงและเรื้อรังอาจต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมจากสัตวแพทย์ เพื่อให้อาการในระบบทางเดินอาหารบรรเทาหรือหายไปก่อน จึงจะสามารถจัดการเรื่องอาหารต่อไปได้

ไม่ควรปล่อยให้น้องแมวมีภาวะถ่ายเหลวเรื้อรัง อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวและทำให้การรักษายากขึ้น