“ฮีทสโตรก” ภัยร้ายหน้าร้อนสำหรับเจ้าเหมียว

ทุกวันนี้ประเทศไทยแทบจะเหลือแต่หน้าร้อนหน้าเดียว และเจ้าความร้อนนี่แหละที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรค “ฮีทสโตรก” (Heat Stroke) หรือ “ลมแดด” ในแมว ซึ่งโรคนี้มีความรุนแรงค่อนข้างสูง และทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทาสแมวอย่างเราๆจึงควรทำความรู้จักกับโรคนี้

โรคลมแดด

เกิดขึ้นจากอุณหภูมิร่างกายของสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ทัน ความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นจึงไปกระตุ้นกระบวนการต่างๆที่เป็นผลเสียต่อร่างกาย ทำให้ระบบหรืออวัยวะภายในต่างๆเสียหาย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาจนถึงแก่ชีวิตได้

อากาศร้อนๆสามารถทำให้แมวเป็นฮีทสโตรกได้

สาเหตุหลัก

มาจากสัตว์เหล่านั้นอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนมาก เช่น ตากแดดเป็นเวลานาน ถูกขังในห้องที่มีอากาศร้อนและไม่ถ่ายเท เป็นต้น นอกจากนี้การออกกำลังกายท่ามกลางอากาศร้อน การขาดน้ำดื่มในวันที่อากาศร้อน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคลมแดดได้เช่นเดียวกัน

ฮีทสโตรกมีความรุนแรงค่อนข้างสูง และทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

โรคลมแดดเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้เกือบทุกชนิด

เช่น แมว สุนัข กระต่าย กระรอก หนูแฮมสเตอร์ หรือแม้แต่ปลาโลมา เป็นต้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงที่มีร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว เช่น แก่ชรา อ้วน พันธุ์ขนยาว ขนหนา หรือสัตว์ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

นอกจากแมวแล้ว สัตว์อย่างเช่นสุนัขก็สามารถเป็นฮีทสโตรกได้

อาการ

 • มีอาการอ้าปาก หอบ หายใจรุนแรง กระวนกระวาย
 • ตัวร้อนกว่าปกติ หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส (105 องศาฟาเรนไฮต์)
 • จมูกเปียก น้ำลายไหลยืด
 • มีอาการนอนนิ่ง จนไปถึงช๊อค ชัก เกร็ง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

หากพบน้องแมวมีอาการให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์โดยด่วน

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • ย้ายสัตว์ป่วยออกจากสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศร้อน
 • ถอดเสื้อ สายรัดคอออกจากตัวสัตว์ที่ป่วย
 • เปิดพัดลมเป่า ไปจ่อสัตว์ที่ป่วย
 • ใช้น้ำเย็น”ธรรมดา”อาบ หรือเช็ดตัวสัตว์ที่ป่วย เพื่อระบายความร้อน
 • ถ้าสัตว์ป่วยยังมีสติอยู่ ให้สัตว์ดื่มน้ำเย็น แต่ห้ามบังคับในกรณีที่สัตว์ป่วยไม่ยอมหรือหมดสติ
 • รีบนำสัตว์ป่วยไปส่งโรงพยาบาล

วิธีป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงการปล่อยเจ้าเหมียวไว้ในที่ๆอากาศร้อนและไม่ถ่ายเท
 • หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด
 • มีน้ำสะอาดให้กินได้ตลอดเวลา
 • ในวันที่มีอากาศร้อนจัดอาจปล่อยให้สัตว์อยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือเปิดพัดลมให้

ฮีทสโตรกมีความรุนแรงค่อนข้างสูง และทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว