ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์

แนะนำการอุ้มแมวที่ถูกต้องโดยสัตวแพทย์ (วีดีโอ)

15 สิงหาคม 2561

แนะนำการจับหรือยกแมวขึ้นมาที่ถูกต้องโดยสัตวแพทย์ Dr. Burstyn