แนะนำการอุ้มแมวที่ถูกต้องโดยสัตวแพทย์ (วีดีโอ)

แนะนำการจับหรือยกแมวขึ้นมาที่ถูกต้องโดยสัตวแพทย์ Dr. Burstyn

 

error: